В нашей онлайн базе уже более 10821 рефератов!

Список разделов
Самое популярное
Новое
Поиск
Заказать реферат
Добавить реферат
В избранное
Контакты
Украинские рефераты
Статьи
От партнёров
Новости
Крупнейшая коллекция рефератов
Предлагаем вам крупнейшую коллекцию из 10821 рефератов!

Вы можете воспользоваться поиском готовых работ или же получить помощь по подготовке нового реферата практически по любому предмету. Также вы можете добавить свой реферат в базу.

Організація документообігу на підприємстві та шляхи його вдосконалення

Страница 15

Видача готівки з каси підприємства для здачі їх в установу банку оформляється видатковим касовим ордером із відображенням цієї операції в касовій книзі. Документом, що свідчить про здачу виторгу в установу банку, є квитанція до об'яви на внесення готівки за підписами бухгалтера і касира установи банку, засвідчена печаткою (штампом) установи банку. Документом, що свідчить про здачу виторгу інкасаторам банку, є копія супровідної відомості за підписом інкасатора, засвідчена печаткою (штампом) установи банку.

На прийняту від підприємства суму банк видає квитанцію, у якій вказується, від кого прийняті гроші, номер рахунку, на який зараховані гроші, сума. Квитанція служить підставою для списання коштів по касі.

Таблиця 3.5 - Графік документообігу документів із обліку грошових коштів

Найменування

документа

Застосування

Кількість примірників

Створення документу

Перевірка документу

Затвердження документу

Відображення даних у регістрах бухгалтерського обліку

Передача в архів

Відповідальний

Строк створення

Відповідальний

Строк перевірки

Виконавець

Строк затвердження

Виконавець

Строк виконання

Виконавець

Термін виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Видатковий касовий ордер

Видача готівки з каси

1

Касир

В момент вибуття коштів

Головний бухгалтер

Протягом робочого дня

Директор та головний бухгалтер

Протягом робочого дня

Касир

В день видачі

Касир

Через 3 роки

Прибутковий касовий ордер

Оприбуткування готівки в касу

1

Касир

В момент надходження коштів

Головний бухгалтер

Протягом робочого дня

Головний бухгалтер

Протягом робочого дня

Касир

В день надходження коштів

Касир

Через 3 роки

Касова книга

Для здійснення обліку готівки в касі підприємства

1

Касир

В кінці кожного дня

Головний бухгалтер

В день заповнення

Касир

В день заповнення

Касир

В день заповнення

Касир

Через 3 роки

Авансовий звіт про витрачання коштів на відрядження

Для відображення використаних коштів

1

Підзвітна особа

Протягом 3 робочих днів після повернення з відрядження

Бухгалтер з обліку заробітної плати

Протягом одного робочого дня після складання документа

Директор та головний бухгалтер

Протягом одного робочого дня після складання документа

Бухгалтер з обліку заробітної плати

Протягом одного робочого дня після складання документа

Бухгалтер з обліку заробітної плати

Через 3 роки

3.4 Документообіг операцій з постачальниками

Взаємовідносини з постачальниками оформлюються договором. В договорі вказуються умови постачання, вимоги до продукції, яка поставляється, терміни і розміри поставок, терміни оплати, штрафні санкції за невиконання умов договору тощо.

Первинні документи при розрахунках з постачальниками ті самі, що і при обліку надходження запасів — накладні, рахунки-фактури, платіжні вимоги-доручення, платіжні доручення та ін.

Аналітичний облік ведеться в розрізі кожного постачальника.

Регістрами синтетичного обліку є:

- повна форма журнала-ордера 6;

- скорочена відомість 3.3, журнал-ордер 3;

- спрощена; відомість 3-м, розділ І.

Синтетичний облік ведеться на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", пасивному. За кредитом відображають збільшення заборгованості перед постачальниками, за дебетом - її погашення.

У разі попередньої оплати дебетується субрахунок 371 "Розрахунки за виданими авансами", активний. Така методологія обліку дає змогу уникнути виникнення дебетового сальдо на рахунку 63. Розрахунки з вітчизняними постачальниками відображуються на субрахунку 631.

Якщо цінності від постачальника надійшли без товарно-супроводжувальних документів, має місце невідфактурована поставка. Ці запаси оприбутковуються, але спочатку треба перевірити, чи не є вони попередньо оплаченими.

Якщо поставка не відповідає умовам договору, отримувач може відмовитися від цих цінностей. У такому разі їх обліковують на позабалансовому рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні" і зберігають до отримання вказівок від постачальника, куди відвантажити цінності.

Загальні принципи організації безготівкових розрахунків, їх форми, стандарти документів і документообороту, що застосовуються в господарському обороті, регламентуються Інструкцією № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України»[ ]. Ця Інструкція є обов'язковою для підприємств, організацій і установ усіх форм власності, підприємців без створення юридичної особи і фізичних осіб - підприємців. Безготівкові розрахунки між суб'єктами підприємницької діяльності здійснюються у національній валюті України через установи банків шляхом перерахування коштів з рахунка платника на рахунок одержувача. Здійснюються за допомогою таких форм розрахункових документів: платіжними дорученнями; платіжними вимогами-дорученнями; чеками; акредитивами; векселями; платіжними вимогами; інкасовими дорученнями (розпорядженнями).

Розрахунки платіжними дорученнями є однією з найбільш поширених форм розрахунків як при іногородніх, так і одногородніх розрахунках. За допомогою платіжних доручень здійснюються розрахунки з постачальниками і підрядчиками у разі передоплати або за домовленістю; з бюджетом по податках та інших платежах; з Пенсійним фондом і Фондом соціального страхування; з органами Міністерства зв'язку за послуги тощо. Платіжні доручення приймаються банком до виконання протягом 10 календарних днів від дня виписки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17

скачать реферат скачать реферат

Новинки
Интересные новости


Заказ реферата
Заказать реферат
Счетчики

Rambler's Top100

Ссылки
Все права защищены © 2005-2020 textreferat.com