В нашей онлайн базе уже более 10821 рефератов!

Список разделов
Самое популярное
Новое
Поиск
Заказать реферат
Добавить реферат
В избранное
Контакты
Украинские рефераты
Статьи
От партнёров
Новости
Крупнейшая коллекция рефератов
Предлагаем вам крупнейшую коллекцию из 10821 рефератов!

Вы можете воспользоваться поиском готовых работ или же получить помощь по подготовке нового реферата практически по любому предмету. Также вы можете добавить свой реферат в базу.

Організація документообігу на підприємстві та шляхи його вдосконалення

Страница 11

- обліку введення об’єктів основних засобів в експлуатацію, за винятком тих випадків, коли введення об’єктів в дію згідно з чинним законодавством оформлюють в особливому порядку;

- оформлення внутрішнього приміщення основних засобів з одного підрозділу (цеху, відділу, дільниць) до іншого;

- вилучення об’єктів зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству (організації).

При прийманні основних засобів акт складають в одному примірнику, при передачі іншому підприємству – в двох (для обох підприємств), при передачі іншому підрозділу – також у двох (на підставі другого примірника акта працівник, що передає об’єкт 03, робить відповідний запис у інвентарному списку 03-9).

Технічна документація на певний інвентарний об’єкт після відкриття на нього інвентарної картки (запису в книгу) не зберігається в бухгалтерії, а передається під розписку у відповідний підрозділ підприємства.

Облік об’єктів основних засобів за місцем їх знаходження (експлуатації) здійснюється в інвентарному списку (форма 03-9) в осіб, відповідальних за їхнє збереження. Підприємствам дозволено вести облік об’єктів за місцем їхнього знаходження в інвентарних картках, які в цьому випадку бухгалтерія виписує у двох примірниках (другий примірник передається за місцем знаходження об’єкта). В разі переміщення об’єкта цей примірник разом із накладною на переміщення (форма 03-1) передається за новим місцем знаходження. Накладну на внутрішнє переміщення основних засобів з одного підрозділу в інший складає у двох примірниках працівник підрозділу здавача. Перший примірник передається в бухгалтерію, а другий залишається в підрозділі-здавачеві.

Документуванням господарських операцій займаються не лише працівники бухгалтерії, але й у першу чергу ті, хто здійснює господарські операції. Тому кожному виконавцю необхідно надати витяг із графіка документообігу, в якому наводять перелік первинних документів, які відносять до функціональних обов`язків даного співробітника, строки їх подання і підрозділи підприємства, в які їх передають, строки і порядок подання первинних документів.

Графік документообігу первинних документів із обліку основних засобів повинен бути частиною загального графіку документообігу підприємства.

Для розробки графіку документообігу первинних документів із обліку основних засобів необхідно керуватись наказом Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" та враховувати особливості організації виробництва і структури підприємства.

Графік доцільно оформити у вигляді таблиці, де необхідно вказати роботи із створення, перевірки й обробки документів, виконуваних працівниками підприємства.

Пропонується запровадити на підприємстві варіант графіка документообігу первинних документів із обліку основних засобів, що представлений таблицею 3.1.

У даному графіку виділено моменти складання первинних документів із обліку основних засобів: ОЗ-1 "Акт приймання - передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів", ОЗ-2 "Акт приймання — передачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів", ОЗ-3 "Акт на списання основних засобів". Уся стадія функціонування документа від моменту створення і до передачі в архів поділена на такі етапи:

1) створення документу: зазначається відповідальний і строк створення;

2) перевірка документу: вказується відповідальний підрозділ за строк перевірки;

Таблиця 3.1 - Графік документообігу документів із обліку основних засобів на

Найменування

документа

Застосування

Кількість примірників

Створення документу

Перевірка документу

Затвердження документу

Відображення даних у регістрах бухгалтерського обліку

Передача в архів

Відповідальний

Строк створення

Відповідальний

Строк перевірки

Виконавець

Строк затвердження

Виконавець

Строк виконання

Виконавець

Термін виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ОЗ-1 "Акт приймання - передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів"

Введення в експлуатацію об`єктів основних засобів

1

Комісія

У момент введення об`єкта в експлуатацію

Бухгалтерська служба

Протягом одного робочого дня після складання документа

Керівник

Протягом двох робочих днів після складання документа

Працівник із обліку основних засобів

Протягом одного робочого дня після затвердження керівником

Працівник із обліку основних засобів

Через 3 роки

Внутрішнє переміщення основних засобів

2

Комісія

У момент фактичного переміщення об`єкта

Бухгалтерська служба

Протягом одного робочого дня після складання документа

Керівник

Протягом двох робочих днів після складання документа

Працівник із обліку основних засобів

Протягом одного робочого дня після затвердження керівником

Працівник із обліку основних засобів

Через 3 роки

Виключення зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству

2

Комісія

У момент передачі об`єкта іншому підприємству

Бухгалтерська служба

Протягом одного робочого дня після складання документа

Керівник

Протягом двох робочих днів після складання документа

Працівник із обліку основних засобів

Протягом одного робочого дня після затвердження керівником

Працівник із обліку основних засобів

Через 3 роки

Продовження таблиці 3.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ОЗ-2 "Акт приймання - передачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів"

Оформлення приймання-здачі основних засобів із капітального ремонту, реконструкції й модернізації

1

Виконавець і матеріально - відповідальна особа

У день фактичного приймання-передачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів

Бухгалтерська служба

Протягом одного робочого дня після складання документа

Керівник

Протягом двох робочих днів після складання документа

Працівник із обліку основних засобів

Протягом одного робочого дня після затвердження керівником

Працівник із обліку основних засобів

Через 3 роки

ОЗ-3 "Акт на списання основних засобів"

Оформлення вибуття окремих об`єктів основних засобів за умов повної або часткової їх ліквідації

2

Комісія

Не пізніше наступного робочого дня після огляду об`єкта і прийняття рішення про списання

Бухгалтерська служба

Протягом одного робочого дня після складання документа

Керівник

Протягом двох робочих днів після складання документа

Працівник із обліку основних засобів

Протягом одного робочого дня після затвердження керівником

Працівник із обліку основних засобів

Через 3 роки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17

скачать реферат скачать реферат

Новинки
Интересные новости


Заказ реферата
Заказать реферат
Счетчики

Rambler's Top100

Ссылки
Все права защищены © 2005-2020 textreferat.com